Blog Zuzanny Andruczyk

NAGRODA SPECJALNA OD PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Stosownie do postanowień uchwały nr XXXVII/397/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. oraz zmiany tej uchwały XXVIII/334/2016  z dnia 28 grudnia 2016r.  w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki przyznane zostały następujące wyróżnienia, nagrody i stypendia w kategorii „zawodnik” oraz wyróżnienia i nagrody w kategorii „trener” oraz „inna osoba fizyczna” za wysokie wyniki sportowe oraz za działalność sportową w 2016 roku.

Prezydent Miasta Suwałk przyznaje Pani Zuzannie Andruczyk Nagrodę Specjalną w dziedzinie kultury fizycznej za działalność sportową na rzecz Miasta Suwałki, za popularyzację aktywnego stylu życia, w tym za zdobycie Dachu Europy – szczytu Mont Blanc w 2016 roku.

 

To dla mnie niebywałe osiągnięcie i zaszczyt. Bardzo cieszy mnie fakt, że lokalne władze popierają i dosłownie wspierają moją pasję, ogromny zastrzyk motywacji do działania! Dziękuję 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*